คลังเก็บหมวดหมู่: ผลงานนักเรียน

ผลการทดสอบ O-NET ปีการศึกษา ๒๕๕๙ มีการพัฒนาคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 3%

      โรงเรียนอิสลามสมุทรปราการได้รับเกียรติบัตรจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการเขต๓ เพื่อแสดงให้ทราบว่าคะแนน ONET ปีการศึกษา 2559 ระดับมัธยมศึกษาปีที่3 นั้น มีการพัฒนาคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 3% ใน 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ และขอให้มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพการศึกษาอีกยิ่งๆขึ้นไป