แผนที่โรงเรียน

แผนที่โรงเรียน

สถานที่ตั้ง

ตั้งอยู่ที่เลขที่ 261 หมู่ 6 ตำบล/แขวง บางเพรียง อำเภอ/เขต บางบ่อ จังหวัด สมุทรปราการ

โทรศัพท์ 02-1828213-4 โทรสาร 02-1828215

ChatClick here to chat!+
Facebook
ข้ามไปยังทูลบาร์