มาแล้ว! ทุนเรียนต่อระดับมัธยมที่สิงคโปร์ Asean Scholarship 2018

        ASEAN Scholarships เป็นทุนจากกระทรวงศึกษาธิการที่มอบทุนต่อเนื่องอย่างทุกปี เพื่อให้โอกาสนักเรียนจากอาเซียนได้เข้ามาศึกษาในประเทศสิงคโปร์ ซึ่งมีทุน 2 ประเภท ได้แก่
– Secondary Three Scholarships เป็นทุน 4 ปี ให้เรียนตั้งแต่ Secondary 3 – ระดับเตรียมมหาวิทยาลัย
– Pre-University One Scholarships เป็นทุน 2 ปี ให้เรียนระดับเตรียมมหาวิทยาลัย (หากใครมีผลการเรียนดี สามารถสมัครเพื่อขอรับทุนเรียนต่อมหาวิทยาลัยได้ทันที)
(การเรียนระดับมัธยมที่สิงคโปร์ โดยมากจะแบ่งเป็นระดับมัธยม 1-4 หรือ Secondary 1-4 เมื่อเรียนจบและต้องการเรียนต่อระดับมหาวิทยาลัย จะต้องเรียนระดับเตรียมมหาวิทยาลัยหรือ Pre-University ก่อนอีก 2 ปี จึงจะเข้ามหาวิทยาลัยได้ )
**ทั้งสองทุนเมื่อเรียนจบแล้วจะได้วุฒิ Singapore-Cambridge General Certificate of Education Advanced Level (GCE A-Level)**

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. Secondary Three Scholarships ผู้สมัครต้องเกิดระหว่างปี 2001-2003 / กำลังเรียนอยู่มัธยมชั้นปีที่ 1-3 มีเกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.0 / หากมีเกรดวิชาภาษาอังกฤษดีจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
2. Pre-University One Scholarships ผู้สมัครต้องเกิดระหว่างปี 1999-2000 / กำลังเรียนอยู่มัธยมชั้นปีที่ 3-5 มีเกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.0 / หากมีเกรดวิชาภาษาอังกฤษดีจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

ขอบเขตของทุนที่จะได้รับ

– ค่าตั้งรกราก 400 SGD สำหรับระดับ Secondary Three และ 500 SGD สำหรับระดับ Pre-University
– ค่าครองชีพต่อปี 2,200 SGD สำหรับระดับ Secondary Three และ 2,400 SGD สำหรับระดับ Pre-University
– ค่าที่พัก
– ตั๋วเครื่องบินไปกลับ
– ค่าเล่าเรียนจนจบการศึกษา
– ค่าสอบวัดระดับหลังเรียนจบ
– ค่าประกันสุขภาพ

เอกสารที่ต้องใช้ในการสมัคร

– ใบแสดงผลการเรียนย้อนหลัง 2 ปี
– สำเนาสูติบัตร
– สำเนาหนังสือเดินทางหรือสำเนาบัตรประชาชน
(ทั้งหมดต้องอยู่ในรูปแบบภาษาอังกฤษ โดยต้องแนบสำเนาเอกสารตัวจริงที่เป็นภาษาไทยไปด้วย)

ขั้นตอนการสมัคร

1. ใบสมัคร >> ให้เลือกว่าจะกรอกใบสมัครออนไลน์ หรือ กรอกใบสมัครและส่งไปทางไปรษณีย์
2. หากสมัครออนไลน์ ให้เข้าไปกรอกใบสมัครที่ https://isams.sg/azs/index.do?schmCat=ASEAN
3. หากสมัครโดยการกรอกใบสมัครส่งเอกสารทางไปรษณีย์ ให้พรินต์ใบสมัครที่นี่
4. ผู้สมัครทุกคนต้องส่งเอกสารที่ต้องใช้ในการสมัครเพิ่มเติมไปยัง
ASEAN Scholarships (Thailand) / หมายเลขการสมัคร(หากสมัครออนไลน์)
Ministry of Education School Placement & Scholarships Branch
1 North Buona Vista Drive Singapore 138675

กำหนดการ

รับสมัคร 15 มีนาคม – 5 พฤษภาคม 2017
ในรอบแรกจะมีการคัดเลือกผู้สมัครผ่านใบสมัคร หากใครผ่านการคัดเลือก จะได้รับแจ้งทางอีเมลเพื่อเข้าสู่รอบสอบข้อเขียนในเดือนกรกฎาคม และหากสอบข้อเขียนผ่าน จะได้เข้าสู่รอบสอบสัมภาษณ์ต่อไป
**สอบข้อเขียนวิชาคณิตและอังกฤษ(ข้อสอบเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด)
**ผู้ได้รับทุนจะได้เดินทางไปยังสิงคโปร์ประมาณเดือนมกราคม 2018
อ่านรายละเอียดเพิ่มได้ที่ http://www.moe.gov.sg/education/scholarships/asean/thailand/
ที่มา https://www.dek-d.com/studyabroad/44932/

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *


*

ChatClick here to chat!+
Facebook
ข้ามไปยังทูลบาร์