เปิดรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๑

เปิดรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๑
ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป🙌🙆🙋
ชั้นอนุบาลปีที่ ๑-๓
ชั้นประถมศึกษา ๑-๔
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓
สอบถามได้ที่ ๐๒ ๑๘๒๘๒๑๓ , ๐๘๘ ๒๒๗๔ ๒๙๒ หรือติดต่อได้ที่โรงเรียนเปิดทำการทุกวัน
ค่ะ 👇


จ-ศ เวลา ๐๘.๐๐-๑๖.๐๐ น.
ส-อา เวลา ๐๙.๐๐-๑๕.๐๐ น.

เชิญชวนนักเรียน ม.3 สมัครรับทุน พสวท. ม.ปลาย ต่อเนื่องถึงปริญญาเอก

     ดร. พรพรรณ ไวทยางกูร ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) แจ้งว่า สสวท. กระทรวงศึกษาธิการ เป็นหน่วยงานของรัฐซึ่งมีพันธกิจหลักในการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี มีความประสงค์เปิดรับสมัครนักเรียนที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 เพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนทุนพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ทุน พสวท.) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เข้าศึกษาต่อในโรงเรียนศูนย์ พสวท. ทั้ง 10 แห่ง ประจำปีการศึกษา 2560 จำนวน 100 คน

อ่านเพิ่มเติม เชิญชวนนักเรียน ม.3 สมัครรับทุน พสวท. ม.ปลาย ต่อเนื่องถึงปริญญาเอก

ผลการทดสอบ O-NET ปีการศึกษา ๒๕๕๙ มีการพัฒนาคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 3%

      โรงเรียนอิสลามสมุทรปราการได้รับเกียรติบัตรจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการเขต๓ เพื่อแสดงให้ทราบว่าคะแนน ONET ปีการศึกษา 2559 ระดับมัธยมศึกษาปีที่3 นั้น มีการพัฒนาคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 3% ใน 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ และขอให้มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพการศึกษาอีกยิ่งๆขึ้นไป

 

ประกาศรับสมัครทุนการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ซานาวียะห์)

ข่าวดี สำหรับนักเรียนที่มีความฝันอยากไปศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ซานาวียะห์) ณ ประเทศคูเวต

สามารถ อ่านรายละเอียดได้ตามลิงค์ นี้ http://www.sbpac.go.th/index.php/2014-11-27-04-12-16/2015-04-24-03-28-44/115-2015-04-24-03-18-08/2915-2017-06-08-02-02-48

   

ผลการเลือกตั้งประธานนักเรียน ปีการศึกษา 2560

            ขอแสดงความยินดีกับ นายธนพล มูหะหมัด นักเรียนชั้น ม.๕ ที่ได้คะแนนโหวตจากเพื่อนนักเรียนชนะขาดลอย ขอให้ประธานนักเรียนทำหน้าที่ของตัวเองอย่างเต็มความสามารถนะคะ

มาแล้ว! ทุนเรียนต่อระดับมัธยมที่สิงคโปร์ Asean Scholarship 2018

        ASEAN Scholarships เป็นทุนจากกระทรวงศึกษาธิการที่มอบทุนต่อเนื่องอย่างทุกปี เพื่อให้โอกาสนักเรียนจากอาเซียนได้เข้ามาศึกษาในประเทศสิงคโปร์ ซึ่งมีทุน 2 ประเภท ได้แก่
– Secondary Three Scholarships เป็นทุน 4 ปี ให้เรียนตั้งแต่ Secondary 3 – ระดับเตรียมมหาวิทยาลัย
– Pre-University One Scholarships เป็นทุน 2 ปี ให้เรียนระดับเตรียมมหาวิทยาลัย (หากใครมีผลการเรียนดี สามารถสมัครเพื่อขอรับทุนเรียนต่อมหาวิทยาลัยได้ทันที)
(การเรียนระดับมัธยมที่สิงคโปร์ โดยมากจะแบ่งเป็นระดับมัธยม 1-4 หรือ Secondary 1-4 เมื่อเรียนจบและต้องการเรียนต่อระดับมหาวิทยาลัย จะต้องเรียนระดับเตรียมมหาวิทยาลัยหรือ Pre-University ก่อนอีก 2 ปี จึงจะเข้ามหาวิทยาลัยได้ )
**ทั้งสองทุนเมื่อเรียนจบแล้วจะได้วุฒิ Singapore-Cambridge General Certificate of Education Advanced Level (GCE A-Level)**

อ่านเพิ่มเติม มาแล้ว! ทุนเรียนต่อระดับมัธยมที่สิงคโปร์ Asean Scholarship 2018

แปลอักษร โดย นักเรียน อสป.

ครูและนักเรียนโรงเรียน อิสลามสมุทรปราการ ร่วมกันแปลอักษร ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพระบรมโกศ ชมคลิปได้เลยค่ะ